streda 18. augusta 2010

PaedDr. Erika Fajnorová vás pozýva rozvijať tvorivosť

Zobúdzanie tvorivosti je seminár zameraný na postupné otváranie svojich skrytých či nepoznaných tvorivých schopností a možností.

Prichádzame na svet s neobmedzenými predstavami a túžbou niečo vytvoriť a tešiť sa z toho. Postupne, ako sa stávame dospelejšími a možno aj múdrejšími, strácame schopnosť spontánne vytvárať niečo nové, čisté, hravé, originálne a netypické… Máme strach byť iní, jedineční a svojskí, alebo je to len dôsledok pomalého a postupného prispôsobovania sa tomu, čo od nás niekto vyžaduje?