štvrtok 1. decembra 2011

Nezabúdajme pri liečbe na rehabilitáciu

Na základné otázky o cvičení a fyzioterapii sme sa opýtali Mgr. Ľubomíra Majstráka, vedúceho fyzioterapeuta v Centre pomoci Ligy proti rakovine.

Pán Majstrák, prečo je dôležité cvičenie a aký  má význam pre onkologického pacienta?

V súčasnosti je rehabilitácia považovaná za neoddeliteľnú súčasť starostlivosti o onkologického pacienta. Jej cieľom je udržať maximálne možnú kvalitu života, sebestačnosti, nezávislosti a návrat do normálneho života i do zamestnania s minimálnym pracovným obmedzením. S rehabilitačnou starostlivosťou je potrebné začať čo najskôr po stanovení diagnózy a mala by prekrývať všetky fázy liečby až do zotavenia a stabilizácie. Poskytuje sa rôznymi formami, konzultačnou a konziliárnou, ambulantnou alebo hospitalizáciou na špecializovaných rehabilitačných pracoviskách, formou kúpeľnej liečby, rekondičných pobytov alebo aj priamo v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave.