piatok 6. januára 2012

Sociálna sestra Anna Baranová: Popri invalidnom dôchodku je možné vykonávať pracovný pomer.

1. 

      Zistili mi onkologické ochorenie, ako dlho môžem byť na PN?


Dĺžka pracovnej neschopnosti sa odvíja od štádia ochorenia a jeho následnej liečby, rozhoduje o tom ošetrujúci lekár v spolupráci s posudkovým lekárom sociálnej poisťovne. Najdlhšia, tzv. podporná doba počas PN, je jeden rok.  Pred uplynutím ukončenia tejto doby je, v prípade nezlepšeného zdravotného stavu, možnosť požiadať o invalidný dôchodok.