piatok 24. augusta 2012

SKUPINOVÁ PODPORA V RÁMCI TERAPIE


 V centrách pomoci môžete využiť ich služby vždy v rámci Linky pomoci, kde sa Vám bude psychológ venovať individuálne.

Jednou z možností, ako sa na svoje problémy pozrieť aj z iného uhla je i skupinová terapia. Ide o podpornú skupinu zloženú z dobrovoľných pacientov, v ktorej sa budú vzájomne podporovať a povzbudzovať za účasti psychológa. Skupinovú terapiu môžu navštevovať aj blízki pacienta.

Výhodou skupinovej terapie je, že pacienti môžu zdieľať podobné príbehy s inými ľuďmi, ktorí ich chápu a podporujú ich. Pacienti si vymieňajú rôzne praktické skúsenosti, napríklad ako si zmiernili nežiaduce účinky chemoterapie, rádioterapie, čo im pomáhalo. Taktiež si vymieňajú skúsenosti s onkológom a jeho prístupom v liečbe. V prípade, že niektorý pacient/ pacientka má problém vzťahový, môže ho riešiť v rámci skupiny, kde sa spolu so psychologičkou pokúšajú nájsť riešenie. Ostatní členovia skupiny do toho môžu vstupovať a vyjadriť svoj názor. 

pondelok 6. augusta 2012

NEBOJME SA PSYCHOLÓGA

Príbehy onkologických pacientov veľmi často začínajú vetou, nevedel som, že aj mne sa to môže stať. Každý z nich si kladie otázku: Prečo práve ja? Táto otázka naštartuje dlhý proces, ani nevieme ako, ocitáme sa v jednom kolotoči, v ktorom, ale potrebujeme vľúdne slovo a pomocnú ruku.

Na osobnostných predpokladoch samotného pacienta záleží, ako zvládne „boj“ s ochorením, ako vie zvládať fyzickú bolesť a mieru psychickej záťaže pôsobiacu nielen na neho samého, ale aj na jeho blízkych. Túto enormnú záťaž spojenú s diagnózou onkologického ochorenia by nemal niesť len na svojich pleciach pacient sám.