štvrtok 14. februára 2013

Konkrétne otázky pre právnu poradňu


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Právne poradenstvo

1)Pracovala som v jednej nemenovanej spoločnosti 17 rokov, keď som prvý raz ochorela a stala som sa onkologickou pacientkou. Po ročnej PN-ke som sa vrátila do práce. Bola som na čiastočnom invalidnom dôchodku. Odpracovala som pol roka. Zomrel mi manžel a choroba sa mi vrátila. Po ďalšej ročnej PN-ke som sa opäť vrátila do práce. To som bola už na plnom invalidnom dôchodku. Vždy som sa vracala na tú istú pracovnú pozícii ako pred ochorením. Odpracovala som 2 roky a to už bez žiadnej PN-ky. No čo bol pre mňa šok - koncom novembra mi zamestnávateľ oznámil, že z dôvodu znižovania stavu zamestnancov ma k 1.12.2012 prepúšťa. Dal mi na výber buď odchod s 3 mesačnou výpovednou lehotou alebo odchod do invalidného dôchodku. Kedže druhá možnosť bola pre mňa výhodnejšia „odišla“ som po 22 rokoch do plného invalidného dôchodku .

Novinka na blogu -Finančné poradenstvo!


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Finančné poradenstvo. Ďakujeme za spoluprácu  Investujeme.sk.

1) Ako mám postupovať, keď nebudem schopný/á splácať úver?

Určite je lepšie osloviť banku ešte pred tým, než naozaj dôjde k výpadku splátky, aby vznikol dostatočný čas na hľadanie riešenia a to buď na dočasnom obmedzení splácania (z dôvodu dočasnej PN, alebo čakania na poistné plnenie v prípade vzniku kritickej choroby), alebo na trvalom riešení (napríklad predaj nehnuteľnosti, či výmena väčšej nehnuteľnosti za menšiu a následné vyplatenie úveru). Aj v krajnom prípade je určite lepšie, keď si založenú nehnuteľnosť predá sám dlžník, ako keby mal nehnuteľnosť v dražbe predať exekútor.

utorok 5. februára 2013

Novinka na blogu -Zdravotné poradenstvo!


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci  ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Zdravotné poradenstvo

Podľa jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti poisťovne hradia najmä:

• Plnú úhradu ústavnej zdravotnej starostlivosti, vrátane podaných liekov, špeciálnych zdravotníckych materiálov a transfúznych liekov;
• Plnú úhradu ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulantne podanej indikovanej liečby;
• Plnú úhradu indikovaných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích metód;
• Plnú úhradu indikovanej dopravy sanitným vozidlom;
• Úhradu sprievodcu pacienta do 18 rokov veku prijatého do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu;
• Úhradu liekov predpisovaných na lekársky predpis podľa platnej kategorizácie (plná, resp. čiastočná úhrada);
• Úhradu kúpeľnej liečby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy  v dĺžke 21 dní, s úhradou A, t. j. zdravotná starostlivosť je plne hradená a služby sú čiastočne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia;

sobota 2. februára 2013

Bratislavské centrum ide do Nitry


V piatok 22. februára 2013 organizuje bratislavské centrum pomoci výlet do Nitry. Počas jedného dňa spoznáte historické pamiatky tohto stáročného mesta, jeho zákutia, ale zároveň i kvalitu a krásu divadelných dosiek Divadla Andreja Bagara.

 A čo Vás čaká?

 Prehliadka Horného mesta:

Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla s kláštorom, Pribinovo námestie, Námestie Jána Pavla II., Katedrála sv. Emeráma, Vazulova veža, Kazematy, Diecézne múzeum

Divadelné predstavenie Pýcha a predsudok:

Klasický príbeh lásky a nenávisti hovorí o osudoch piatich sestier Bennetových, ktoré ich matka vedie pevnou rukou k životnému názoru, podľa ktorého je žena šťastná len vtedy, keď sa bohato vydá. Jediná Elizabeth sa tomuto modelu úspešne vzpiera, plne podporovaná detinským otcom. Keď sa v blízkom zámočku zabýva slobodný a hlavne bohatý pán Bingley, všetci Bennetovci, na čele s mamičkou zavetria šancu na výhodný sobáš. Najstaršia dcéra Jane, citlivé a krásne dievča pánovi Bingleymu okamžite podľahne. Mladšia Elizabeth sa pozdáva jeho priateľovi pánovi Darcymu, ktorý však vyzerá ako veľký snob a okrem toho „má prsty“ v zauzlení vzťahu Jane a pána Bingleyho. Ale pán Darcy na začiatku takisto Elizabeth odmieta... Ale ako to bolo naozaj – to sa už dozviete v inscenácii! 
 Predstavenie trvá 3h 30´

 Prihlásiť sa môžete do 11. februára 2013 na recepcii CP LPR v Bratislave alebo emailom na janka@lpr.sk.

 Výlet je určený pre pacientov navštevujúcich Centrum pomoci LPR v Bratislave.

 

 

PORADŇA BLOGU CENTIER POMOCI


Každé onkologické ochorenie sa netýka len zmeny zdravotného stavu a liečby, priamo so sebou prináša vysporiadanie sa i s konkrétnymi ekonomickými, sociálnymi, právnymi či bankovými problémami.
Predstavujeme vám preto poradňu blogu centier pomoci  ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Nekladie si za cieľ poskytovať on-line poradenstvo, ale prostredníctvom odpovedí odborníkov z oblasti zdravotného a komerčného poistenia, práva, bankového sektora, sociálneho poradenstva i prípadových štúdií konkrétnych pacientov vám má poskytnúť základný mostík pre zorientovanie sa v daných oblastiach a tým pomôcť k rýchlejšiemu a často i spravodlivejšiemu vyriešeniu Vášho problému.