Máj v CP Bratislava

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY CENTRA POMOCI  V BRATISLAVE NA MESIAC MÁJ 
  Program nájdete tu.Pohybové, kreatívne, vzdelávacie a relaxačné kurzy sú určené výlučne pre onkologických pacientov! 

Besedy so psychologičkou a iné aktivity sú prístupné širokej verejnosti :) 

Ak máte záujem o niektorý z kurzov, prosím prihláste sa na 02/52921735 alebo na recepcia@lpr.sk.