utorok 30. októbra 2012

Karcinóm krčka maternice

Rakovina krčka maternice je tzv. preventabilné ochorenie, teda ochorenie, ktorému je možné predchádzať. V súčasnosti máme k dispozícii primárnu prevenciu - očkovanie proti najčastejším vyvolávateľom rakoviny krčka maternice, ktorými sú HPV 16 a 18 a sekundárnu prevenciu– cytologický skríning, ktorý spočíva v tom, že rakovina krčka maternice sa vyvíja cez predrakovinové stavy. Dokážeme ich diagnostikovať a liečiť, čím zabránime vzniku rakoviny krčka maternice.

pondelok 29. októbra 2012

Kolorektálny karcinóm

Rakovina hrubého čreva a konečníka, tzv. kolorektálny karcinóm (KRK), je dlhodobo predmetom záujmu onkológov, gastroenterológov, rádiológov chirurgov a výskumných pracovníkov, ktorí sa spoločne podieľajú na skúmaní, prevencii, diagnostike a liečbe tohto zhubného nádorového ochorenia. Príčinou je vysoký výskyt ochorenia. KRK je druhým až tretím najčastejšie sa vyskytujúcim karcinómom v Európe a Severnej Amerike. Ak je neskoro rozpoznaný, je jeho liečba komplikovaná a šanca na úplné vyliečenie malá.

Je síce pravdou, že ochorenie postihuje častejšie mužov, týka sa to najmä rakoviny konečníka, ale aj u žien je vážnym medicínskym a sociálno-ekonomickým problémom. Výskyt KRK na Slovensku je vysoký a neustále stúpa. V celosvetových rebríčkoch sa Slovensko, podobne ako Maďarsko a Česko, permanentne umiestňuje na popredných miestach.

sobota 27. októbra 2012

Psychosociálna pomoc – Nebojme sa psychológa


Príbehy onkologických pacientov veľmi často začínajú vetou, nevedel som, že aj mne sa to môže stať. Každý z nich si kladie otázku: Prečo práve ja? Táto otázka naštartuje dlhý proces, ani nevieme ako, ocitáme sa v jednom kolotoči, v ktorom, ale potrebujeme vľúdne slovo a pomocnú ruku.
Na osobnostných predpokladoch samotného pacienta záleží, ako zvládne „boj“ s ochorením, ako vie zvládať fyzickú bolesť a mieru psychickej záťaže pôsobiacu nielen na neho samého, ale aj na jeho blízkych. Túto enormnú záťaž spojenú s diagnózou onkologického ochorenia by nemal niesť len na svojich pleciach pacient sám.

streda 24. októbra 2012

Boj s chorobou - je dôležité nebyť sám

Vysporiadať sa s ochorením nie je vôbec jednoduché. Už samotná správa vo Vás zanechá pocity, s ktorými nie je ľahké sa vyrovnať. Prichádza liečba, po nej úloha, ako zvládnuť nový život, aby ste už viac nemuseli prežiť to isté.

Tri odvážne ženy vypovedali svoj príbeh boja s ochorením, príbeh odvahy a víťazstva, aby ste zistili, že v tom nie ste samé.

http://centrumpomoci.blogspot.sk/2012/02/bojovat-vyhrat.html

pondelok 22. októbra 2012

Liečba karcinómu prsníka

Keď sme na preventívnej prehliadke, či už sme sa na ňu dlho odhodlávali, alebo ju pravidelne absolvujeme, ani nám nenapadne, že by jej výsledok mohol byť nepriaznivý. Ak sa tak stane, veľa žien sa pýta: „Prečo práve ja? Mala som inak žiť? Čo som mala urobiť inak?“


Pravdou však je, že v dnešnej dobe stále nepoznáme jednoznačnú príčinu spôsobujúcu vznik karcinómu prsníka, preto primárnou prevenciou (odstránenie príčin vzniku) stále nevieme zabrániť jeho vzniku a zníženiu výskytu. Poznáme len rizikové faktory, dané pre celú ženskú populáciu, nie pre jednotlivú ženu.

piatok 19. októbra 2012

Prevencia pred karcinómom prsníka


Karcinóm prsníka je najčastejšie onkologické ochorenie v ženskej populácii. Jeho výskyt je vysoký, so stále stúpajúcimi hodnotami nielen na Slovensku, ale na celom svete, kde sa diagnostikuje vyše 1,2 miliónov nových prípadov.  
Kto je rizikový?

V dnešnej dobe stále nepoznáme jednoznačnú príčinu spôsobujúcu vznik tohto karcinómu, preto primárnou prevenciou (odstránenie príčin vzniku) stále nevieme zabrániť jeho vzniku a zníženiu výskytu. Poznáme len jeho tzv. rizikové faktory, dané pre celú ženskú populáciu, nie pre jednotlivú ženu. Žena s rizikovým faktorom má teoreticky vyššie riziko vzniku rakoviny prsníka ako žena bez rizikového faktoru, ale to neznamená, že každá žena s rizikovým faktorom dostane rakovinu prsníka a naopak, žena bez rizikového faktoru nemôže dostať rakovinu prsníka.

streda 17. októbra 2012

Základné zásady prevencie


O preventívnych prehliadkach počúvame z každej strany a niekde hlboko vo svojom vnútri vieme, že by sme ich mali pravidelne absolvovať. Mnohé spoločnosti a zamestnávatelia ponúkajú pravidelné preventívne prehliadky ako bonus k finančnému ohodnoteniu, dokonca nás na ne lákajú aj zdravotné poisťovne s heslom „prevencia je lacnejšia ako liečba“.

Realitou však je, že na ne mnohokrát zabúdame, alebo sa im z rôznych dôvodov vyhýbame.

pondelok 15. októbra 2012

Zacielené na prevenciu!Prevencia je cestou ako včas zachytiť a liečiť rakovinové ochorenie a tým zvýšiť šancu na uzdravenie. Každá žena by mala poznať samú seba a nepodceňovať akúkoľvek zmenu zdravotného stavu.


Absencia aktívneho pohlavného života, dlhý čas od pôrodu, nedostatok času či vyšší vek nie sú dôvodom na zanedbávanie pravidelných prehliadok.