streda 2. februára 2011

Centrum pomoci je tu pre Vás aj v Martine a Košiciach

Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, zároveň sú určené aj zdravej verejnosti.

Onkologickí pacienti v nich majú možnosť zlepšovať svoj zdravotný stav prostredníctvom fyzioterapeutických služieb, poradenstvo odborníkov im pomáha ľahšie zvládať závažné ochorenie, nájdu v nich ľudí s podobným životným osudom a môžu sa spoločne stretávať pri záujmových aktivitách, tráviť príjemne voľný čas a aspoň čiastočne zabudnúť na chorobu.

Pozrite si programy Centier pomoci určené pre Vás, onkologických pacientov:
http://www.lpr.sk/program-na-stiahnutie/

Centrum pomoci LPR Martin
Kukučínova 2, 036 01 Martin
Tel.: 043/3240487


Centrum pomoci LPR Košice
Paulínyho 63, 040 01 Košice
Tel.: 055/6853546

Mesačník Centra pomoci Bratislava

Centrum pomoci chce vydávať vlastný mesačník!

Čo bude jeho náplňou? O tom rozhodnete práve Vy...
Staňte sa členom redakčnej rady.
Tešíme sa na Vás 9.2.2011 o 15:00 v Centre pomoci.

Viac informácií: janka@lpr.sk