štvrtok 1. decembra 2011

Nezabúdajme pri liečbe na rehabilitáciu

Na základné otázky o cvičení a fyzioterapii sme sa opýtali Mgr. Ľubomíra Majstráka, vedúceho fyzioterapeuta v Centre pomoci Ligy proti rakovine.

Pán Majstrák, prečo je dôležité cvičenie a aký  má význam pre onkologického pacienta?

V súčasnosti je rehabilitácia považovaná za neoddeliteľnú súčasť starostlivosti o onkologického pacienta. Jej cieľom je udržať maximálne možnú kvalitu života, sebestačnosti, nezávislosti a návrat do normálneho života i do zamestnania s minimálnym pracovným obmedzením. S rehabilitačnou starostlivosťou je potrebné začať čo najskôr po stanovení diagnózy a mala by prekrývať všetky fázy liečby až do zotavenia a stabilizácie. Poskytuje sa rôznymi formami, konzultačnou a konziliárnou, ambulantnou alebo hospitalizáciou na špecializovaných rehabilitačných pracoviskách, formou kúpeľnej liečby, rekondičných pobytov alebo aj priamo v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave.Základom úspešnej rehabilitácie je potrebný viacúčelový prístup odborníkov, a to medzi rehabilitačným lekárom, fyzioterapeutom, onkológom, rádioterapeutom, chirurgom, neurológom, ortopédom, protetikom, psychiatrom, psychológom, foniatrom, ergoterapeutom a ďalšími.

Môžem ako onkologický pacient chodiť do posilňovne alebo je lepšie ak budem cvičiť pod dohľadom?

V rehabilitácii onkologických pacientov je dôležitý špecifický prístup, ktorý je závislý od postihnutého miesta, histologického typu nádoru, štádia ochorenia, od postupu onkologickej liečby, veku pacienta, prognóze, psychického stavu a sociálneho zázemia. Dôležité je, aby cvičenie bolo organizované prísne individuálne pod vedením odborníka.

Rehabilitačný program  je zameraný na všeobecné a špecifické ťažkosti súvisiace so základným ochorením a komplikáciami onkologickej liečby (svalovo-kostrové postihnutie, lymfedém, obmedzenie pohyblivosti lokálne alebo celkové, zvýšenie kondície, zlepšenie pohybových zručností, zvládnutie sebaobsluhy, neurologická problematika a terapia bolesti).         


Aké cviky môžem cvičiť ako pacient?

Za vhodné pohybové aktivity sa považujú pilates, joga i chôdza. Pri cvičení je dôležité, aby fyzioterapeut pacientovi citlivo vybral cviky a zohľadnil pri tom i pridružené ochorenia typické pre určitý vek. Základný princíp je koordinácia pohybu a dýchania. Ak je správna, prináša to aj psychickú relaxáciu. Rovnako je pri cvičení dôležitý aj prístup človeka, resp. jeho snaha niečo zmeniť. Medzi veľmi vhodné aktivity patrí aj samotná chôdza. Pol hodiny  miernej aktivity v podobe chôdze upevňuje zdravie a možno ju realizovať aj počas liečby.

Prečo by ste odporučili cvičenie aj u nás v Centre pomoci?

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave ponúka fyzioterapiu, pilates, jogu i zumbu. Je dôležité, aby človek po šoku z ochorenia a liečby zistil, že môže pre seba urobiť niečo pozitívne. Pri cvičení v centre je zároveň s ľuďmi, ktorí chorobu prekonali a nemusí tajiť svoj zdravotný stav, vypadané vlasy alebo nápadnú chudosť. Cvičenie mu pomáha zvládnuť aj prípadné depresie po chemoterapii a pacient sa stretáva s tými, ktorí po zvládnutí choroby žijú normálnym životom a utvrdzuje sa, že sa to podarí aj jemu, dodáva Ľubomír Majstrák.


Pilates  pod vedením  dipl. tr. Ľubomíra Majstráka, od 6.12. každý utorok o 10:00 a o 11:00 a každý štvrtok o 13:00  v priestoroch Centra pomoci LPR v Bratislave !!!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára