piatok 6. januára 2012

Sociálna sestra Anna Baranová: Popri invalidnom dôchodku je možné vykonávať pracovný pomer.

1. 

      Zistili mi onkologické ochorenie, ako dlho môžem byť na PN?


Dĺžka pracovnej neschopnosti sa odvíja od štádia ochorenia a jeho následnej liečby, rozhoduje o tom ošetrujúci lekár v spolupráci s posudkovým lekárom sociálnej poisťovne. Najdlhšia, tzv. podporná doba počas PN, je jeden rok.  Pred uplynutím ukončenia tejto doby je, v prípade nezlepšeného zdravotného stavu, možnosť požiadať o invalidný dôchodok.
2.       Po akej dobe od zistenia onkologického ochorenia si môžem požiadať o preukaz FO ZŤP?

Zákon 447/2008 (zákon o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) umožňuje pacientom s onkologickým ochorením požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny SR, príslušnom podľa miesta bydliska, o posúdenie miery funkčnej poruchy, ktorú určí posudkový lekár na základe lekárskych nálezov.  Najvhodnejšie je preto požiadať o posudok vtedy, ak už máme presne stanovené štádium ochorenia a jeho následnú liečbu.


3.       Ako dlho trvá, kým mi vydajú rozhodnutie o pridelení preukazu FO ZŤP?


Doba na vydanie rozhodnutia o posúdení miery funkčnej poruchy je 30 dní, max. 60 dní od podania skompletizovanej žiadosti občana. 


4.       Som na invalidnom dôchodku, môžem popri ňom pracovať?


 Áno, popri invalidnom dôchodku je možné vykonávať pracovný pomer.V prípade záujmu o bližšie alebo individuálne sociálne poradenstva sa obráťte na Linku pomoci a poradenskú službu Ligy proti rakovine.
Každý štvrtok v čase od 9:00 do 13:00 hod. je Vám k dispozícii sociálna sestra Anna Baranová. Kontakt: Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Brestová 6, Bratislava, tel.: 02/52 965 148.

Poradenstvo je bezplatné!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára