streda 4. apríla 2012

Žiadosť o príspevok zo Dňa narcisov


Financie vyzbierané v Deň narcisov prerozdeľuje Liga proti rakovine do mnohých projektov. Okrem vlastných programov pomoci onkologickým pacientom sú financované i mnohé projekty iných subjektov zo všetkých regiónov Slovenska na základe riadne podaných žiadostí. Generálna rada Ligy proti rakovine rozhoduje o prerozdelení výťažku najmä v týchto oblastiach:

  • psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života
  • prenos výsledkov klinického a základného výskumu do diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov

Žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 12. apríla 2012
na adresu:

Liga proti rakovine SR
Brestová 6
821 02 Bratislava

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára