utorok 30. októbra 2012

Karcinóm krčka maternice

Rakovina krčka maternice je tzv. preventabilné ochorenie, teda ochorenie, ktorému je možné predchádzať. V súčasnosti máme k dispozícii primárnu prevenciu - očkovanie proti najčastejším vyvolávateľom rakoviny krčka maternice, ktorými sú HPV 16 a 18 a sekundárnu prevenciu– cytologický skríning, ktorý spočíva v tom, že rakovina krčka maternice sa vyvíja cez predrakovinové stavy. Dokážeme ich diagnostikovať a liečiť, čím zabránime vzniku rakoviny krčka maternice.


Rakovinu krčka maternice spôsobuje vírus, ľudský papilomavírus (Human Papilloma Virus,  HPV). HPV je bežný vírus, ktorým sa môžeme infikovať kožným kontaktom v oblasti pohlavných orgánov. Bežným sa označuje preto, lebo sa ním počas svojho života infikuje viac ako 80 % žien. Čo je však nesmierne dôležité, viac ako 80 % z infikovaných žien sa vírusu zbaví bez toho, aby vedeli, že boli infikované, a bez toho, aby im vírus spôsobil nejaké zdravotné problémy. Z uvedeného vyplýva, že len asi 20 % z infikovaných žien sa ho nedokáže zbaviť, a tak môže spôsobiť vznik predrakovinových stavov, ktoré  – ak sa nediagnostikujú a neliečia – prejdú za viac ako 10 rokov do rakoviny krčka maternice.

Z toho vyplýva, že nemá význam vyšetrovať u mladých žien, či sú, alebo nie sú infikované HPV. Nemá to význam preto, lebo u drvivej väčšiny vírus vymizne (načo ich teda stresovať informáciou, že sú infikované HPV), a aj preto, že v súčasnosti ho nevieme liečiť. Jednoducho na liečbu HPV dnes neexistuje liek.


My gynekológovia musíme nájsť tie ženy, ktorým HPV začína robiť zmeny na bunkách. Tieto zmeny sa nazývajú predrakovinový stav. Rozoznávame tri stupne závažnosti predrakovinových stavov: ľahký, stredne ťažký a ťažký. Vieme ich diagnostikovať zo steru buniek z krčka maternice.

Skríning – začiatok abecedy

Za účelom vyhľadávania žien s predrakovinovým stavom sa vo vyspelých krajinách organizuje skríning rakoviny krčka maternice. V podstate ide o aktívne pozývanie vytýčenej vekovej skupiny žien k ambulantnému gynekológovi na ster buniek z krčka maternice na cytologické vyšetrenie. Takéto organizované cytologické vyšetrenia v krajinách, kde príde 80% pozvaných žien, priniesli skvelé výsledky v nízkom výskyte tohto ochorenia a, samozrejme, aj nízku úmrtnosť. Pre porovnanie: vo Fínsku ochorie na rakovinu krčka maternice 4,1 žien na 100 000 žien a na Slovensku 19,9 žien na 100 000 žien.

Organizovaný skríning v severských krajinách Európy, ako je Nórsko, Fínsko, Švédsko a Veľká Británia s takýmito skvelými výsledkami funguje vyše 50 rokov. Nie je preto nič jednoduchšie, ako sa z ich skúseností poučiť a fungujúci model skríningu prevziať aj na Slovensku.

Naozaj, sme nezodpovedné?

Opäť možno povedať: Aké jednoduché! Tak prečo každý rok len na Slovensku ochorie okolo 600 žien na rakovinu krčka maternice a prečo každý rok okolo 200 Sloveniek na toto ochorenie zomiera?!

Zásadný problém je v tom, že Slovenky nechodia na preventívne gynekologické prehliadky, ktorých súčasťou je vykonanie steru buniek z krčka maternice na cytologické vyšetrenie.

Od 70-tych rokov minulého storočia naše zdravotníctvo ponúkalo každej žene od veku 18 rokov raz ročne vykonanie cytologického vyšetrenia buniek z krčka maternice, no túto ponuku využívalo len málo žien.

Podarilo sa nám dosiahnuť zmenu: od 1. januára 2008 je v platnosti zákon, ktorý definuje skríning rakoviny krčka maternice na Slovensku. Určuje sa v ňom, že cytologický ster sa odoberie všetkým ženám od veku 23 rokov dva razy po sebe v jednoročnom intervale. Ak sú obe tieto vyšetrenia v poriadku, pokračuje sa v cytologických vyšetreniach v trojročných intervaloch až do veku 64 rokov. Cytologické vyšetrenia sa ukončia u 64-ročných žien vtedy, ak tieto ženy mali tri posledné cytologické nálezy v poriadku. Takýto model skríningu sme prevzali od už spomenutých krajín, kde dosiahli skvelé výsledky vo výskyte tohto ochorenia.

Aká je v súčasnosti situácia so skríningom rakoviny krčka maternice na Slovensku?

Máme ...

1. ... platný zákon o skríningu rakoviny krčka maternice.

2. ... vzdelaných gynekológov, ktorí vedia kvalitne vykonať ster buniek z krčka maternice v pomerne hustej sieti gynekologických ambulancií na Slovensku.

3. ... cytologické laboratóriá, ktoré vyhodnocujú stery buniek z krčka maternice.

Nevieme ale presvedčiť ženy, aby pravidelne chodili na cytologické vyšetrenia...

Podľa údajov našej najväčšej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa) v roku 2004 sa cytologického vyšetrenia zúčastnilo len 17 % (slovom sedemnásť percent!) jej poisteniek. Rôznymi vzdelávacími kampaňami, najmä v súvislosti so zavedením očkovania proti HPV, sa zvýšil počet žien, ktoré prišli na cytologické vyšetrenie (opäť len zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne) v roku 2009 na necelých 30 %. Je to určite pokrok, ale ešte stále je to nesmierne málo!

Všetky ženy musia vedieť, že ak sa infikujú HPV, tak to u nich nespôsobí žiadne príznaky, žiadne ťažkosti. Vírus tak ako prišiel, u drvivej väčšiny žien aj odíde. Ak však začne robiť zmeny na bunkách a vznikne predrakovinový stav, tiež nespôsobí žene žiadne zdravotné ťažkosti. Žena sa cíti absolútne zdravá, má pravidelne menštruáciu, nemá žiadny výtok, žiadne bolesti... Predrakovinový stav sa dá odhaliť len cytologickým vyšetrením buniek zotretých z povrchu a kanálika krčka maternice.

Chodiť na preventívne prehliadky z plného zdravia!

Najčastejším argumentom žien pri otázke, prečo nechodia na preventívne gynekologické prehliadky, je, že sa cítia zdravé, nemajú žiadne zdravotné ťažkosti, tak prečo majú zaťažovať lekárov žiadosťou o vyšetrenie. Tento argument je nesprávny!!!

Tí, ktorým leží na srdci neutešená situácia v počte žien, čo každý rok ochorejú na rakovinu krčka maternice, sa zamýšľali, ako ich primäť ku gynekologickým preventívnym prehliadkam. V minulosti boli pozývané listom, no očakávaný efekt to neprinieslo. Uvažovalo sa aj nad sankciami, podobne ako je to u občanov, ktorí neabsolvujú preventívnu prehliadku u zubného lekára. Zvažovali sme zapojiť zamestnávateľov, ktorí by dohliadli na to, aby ich zamestnankyne mali povinnosť zúčastniť sa na preventívnej prehliadke. Nič z toho sme nerealizovali, pretože si uvedomujeme, že nemôžeme ženy nútiť ku gynekologickej prehliadke bez ich presvedčenia, že tak robia správne. Zostáva nám teda len cesta osvety, vzdelávania, ktorou ich musíme presvedčiť o tom, že pre ich zdravie je nesmierne dôležité absolvovať preventívnu gynekologickú prehliadku v zákonom stanovených intervaloch z plného zdravia, teda aj vtedy, alebo práve vtedy, keď sa cítia úplne zdravé.

Som presvedčený, že sa musíme vrátiť k tomu, aby privátni gynekológovia začali opäť ženy, ktoré si ich zvolili za svojich lekárov, a teda majú ich dôveru, pozývať listom na preventívnu gynekologickú prehliadku. Na preventívne prehliadky budú pripravení tak, že ženy pozvú na určený deň a hodinu, a tak nebudú na takéto vyšetrenie čakať. Som presvedčený, že Slovenky sú rovnako inteligentné a vzdelané ako Fínky, Nórky či Angličanky a pozvánku na gynekologickú preventívnu prehliadku nebudú ignorovať, pretože si uvedomia, že tým chránia predovšetkým seba.

Brožúrka – Rakovina krčka maternice – prosím pripojiť link:
Milí priatelia, napíšte nám váš názor na preventívne prehliadky. Zúčastňujete sa ich pravidelne?1 komentár:

  1. Salvestrol vyliečil rakovinu krčka maternice.

    U mojej 77 ročnej matky bola koncom januára 2013 zistená rakovina krčku maternice (tzv. cervix resp. cervikálny karcinóm) v štádiu cT4. Po ťažkých a bolestných začiatočných fázach tohto ochorenia sme sa rozhodli uplatniť alternatívnu liečbu tejto rakoviny za pomoci Salvestrolu a ďalších podporných - synergických rastlinných preparátov. Celý príbeh som (Ing. Peter) zverejnil na diskusii na stránke lekari-online.cz (http://www.lekari-online.cz/health-and-beauty/diskuze/alternativni-lecba-rakoviny/rakovina-mozku-a-leky-z-ciziny-i95296). Moja matka je dnes opäť zdravá a bez rakoviny. Podelím sa s mojimi skúsenosťami z úplného vyliečenia z rakoviny krčka maternice za pomoci alternatívnej liečby: petplej(zavinac)gmail.com.

    OdpovedaťOdstrániť