piatok 24. augusta 2012

SKUPINOVÁ PODPORA V RÁMCI TERAPIE


 V centrách pomoci môžete využiť ich služby vždy v rámci Linky pomoci, kde sa Vám bude psychológ venovať individuálne.

Jednou z možností, ako sa na svoje problémy pozrieť aj z iného uhla je i skupinová terapia. Ide o podpornú skupinu zloženú z dobrovoľných pacientov, v ktorej sa budú vzájomne podporovať a povzbudzovať za účasti psychológa. Skupinovú terapiu môžu navštevovať aj blízki pacienta.

Výhodou skupinovej terapie je, že pacienti môžu zdieľať podobné príbehy s inými ľuďmi, ktorí ich chápu a podporujú ich. Pacienti si vymieňajú rôzne praktické skúsenosti, napríklad ako si zmiernili nežiaduce účinky chemoterapie, rádioterapie, čo im pomáhalo. Taktiež si vymieňajú skúsenosti s onkológom a jeho prístupom v liečbe. V prípade, že niektorý pacient/ pacientka má problém vzťahový, môže ho riešiť v rámci skupiny, kde sa spolu so psychologičkou pokúšajú nájsť riešenie. Ostatní členovia skupiny do toho môžu vstupovať a vyjadriť svoj názor. 

„Skupina má svoje pravidlá, členovia nemôžu vynášať informácie mimo skupiny. Je otvorená a môžu ju navštevovať noví pacienti“, hovorí PhDr. Andrea Križanová, ktorá v bratislavskom centre vedie skupinovú terapiu.  Zároveň na priblíženie priebehu terapie dodáva, „program je rôzny, niekedy riešime problém jednotlivca, niekedy máme všeobecnú tému ako zvládať záťažové situácie, ale aj rôzne relaxácie, ktoré pôsobia blahodarne na psychiku pacienta“.

Relaxácie, ako jeden z programov skupinovej terapie, blahodarne pôsobia na nervový vegetatívny systém a pomáhajú pacientom ustáť ťažké životné situácie, uvoľniť, zastaviť a vychutnať okamžik, prítomnosť, byť tu a teraz. K jej výhodám nesporne patria:
-         naučia Vás byť v kontakte so sebou, porozumieť svojim pocitom,
-         naučia Vás uvoľniť sa,
-         mať pod kontrolou strach, úzkosť,
-         pomáhajú znížiť vysoký tlak,
-         prísť na iné myšlienky,
-         žiť prítomnosť.

Na otázku prečo navštíviť skupinovú terapiu má odpoveď: Tak ako sa lekár postará o fyzické zdravie, psychológ sa postará o Vašu dušu. „Nemôže liečiť telo, keď duša potrebuje liečiť.“

V rámci skupiny si pacienti často uvedomia, že nie sú jediní, ktorých ochorenie postretlo a že to, ako ho prežívajú má veľa podobného s ostatnými členmi skupiny. Po tomto uvedomení môže dôjsť aj k úľave a väčšej sile bojovať s chorobou. V skupine si uvedomujeme že chorobou sa život nekončí, pokračuje, len sa treba naučiť žiť ho s radosťou.

V bratislavskom centre realizujeme skupinové sedenia jeden až dvakrát do mesiaca a môžem skonštatovať, tak ako za seba aj za pacientov, že sa tešíme keď sa uvidíme.
O skupinovej terapii a jej význame hovorí PhDr. Andrea Križanová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára