pondelok 6. augusta 2012

NEBOJME SA PSYCHOLÓGA

Príbehy onkologických pacientov veľmi často začínajú vetou, nevedel som, že aj mne sa to môže stať. Každý z nich si kladie otázku: Prečo práve ja? Táto otázka naštartuje dlhý proces, ani nevieme ako, ocitáme sa v jednom kolotoči, v ktorom, ale potrebujeme vľúdne slovo a pomocnú ruku.

Na osobnostných predpokladoch samotného pacienta záleží, ako zvládne „boj“ s ochorením, ako vie zvládať fyzickú bolesť a mieru psychickej záťaže pôsobiacu nielen na neho samého, ale aj na jeho blízkych. Túto enormnú záťaž spojenú s diagnózou onkologického ochorenia by nemal niesť len na svojich pleciach pacient sám.


Z hľadiska psychohygieny, ale aj predchádzania a vyrovnávania sa s chorobou je dôležité, aby sme sa naučili ventilovať svoje emócie a rozprávali o nich. A v tom nám vie byť nápomocný práve psychológ.

Na Slovensku je ešte veľa ľudí, ktorí majú predsudky navštíviť psychológa a tak sa často so svojimi problémami „pasujú sami“. Našou snahou je zlepšiť psychický stav pacienta a počúvať, čo pri liečbe potrebuje, hovorí onkopsychologička PhDr. Andrea Križanová.

Medzi najčastejšie problémy, ktoré pomáha psychológ pacientovi riešiť patria:

• strach z choroby, bolesti, smrti,

• vplyv chemoterapie na psychický stav,

• akým spôsobom podporiť rodinných príslušníkov, ktorí sa boja o klienta,

• vzťahové problémy s partnerom,

• priority v živote, hierarchia hodnôt,

• duchovné potreby a otázky viery,

• pocity bezmocnosti a nespravodlivosti („Prečo práve ja?!“)

• dilemu, či sa zdôverovať so svojimi úzkosťami najbližším, alebo ich tým iba zbytočne frustrujeme?

IGNORUJME MÝTY

S onkologickým ochorením je spojených mnoho mýtov, ktoré zhoršujú vnímanie a prežívanie pacientov. Onkopsychológ by sa mal zamerať aj na túto oblasť a s pacientom tieto mýty prebrať.

1. Rakovina je nevyliečiteľná choroba.

2. Chemoterapia zabíja telo.

3. Pacientovi s metastázami sa už nedá pomôcť.

4. Pre pacienta je lepšie nevedieť, že má rakovinu.

5. Ten, kto psychicky zle zvláda rakovinu, nevylieči sa.

6. Pomôcť môže len ten, kto to prežil.

SME V TOM SPOLU

Onkologické ochorenie nie je choroba jednotlivca, dopadá na všetkých členov rodiny, prináša so sebou množstvo zmien a vyžaduje si vedieť komunikovať o očakávaných a negatívnych emóciách.

V procese liečby je vhodné do terapie zapojiť aj príbuzných členov rodiny. Zapojenie rodiny do podpory svojho chorého člena zvyšuje pocit istoty a bezpečia, podporuje prežívanie spolupatričnosti a citovej zainteresovanosti, spevňuje a stabilizuje sebahodnotenie, pomáha utvárať náhľad na aktuálnu životnú situáciu a objavovať možné riešenia problémov.

PREHNANÁ MOTIVÁCIA NIE JE DOBRÁ

Často sa však stretávame aj s odporúčaniami, ktoré rodina dáva svojmu chorému členovi, tie však - aj napriek snahe motivovať a pomôcť - pôsobia presne naopak. Medzi najčastejšie nevhodné odporúčania zo strany príbuzných patria vety:

Musíš jesť.

Nevzdávaj to.

Bojuj.

Premýšľaj pozitívne.

Pozbieraj sa.

Neplač.

Dokážeš sa vyliečiť.

Nepoddávaj sa.

Mal by si.....nútenie k činnosti aj v prípade, že pacient nevládze.

Psychologické poradenstvo pre pacientov a ich rodinných príslušníkov má pomáhať a nájsť cestu:

1. ako zvládať negatívne myšlienky

2. ako sa vyrovnať s onkologickým ochorením

3. ako komunikovať s blízkym, ktorý má rakovinu

4. ako komunikovať s rodinou a blízkymi, keď som onkologický pacient

5. ako sa vyrovnať so stratou blízkeho

6. ako porozumieť tomu, čo mám robiť v živote inak

7. ako sa zapojiť späť do pracovného procesu

8. kde hľadať zdroje pomoci

9. ako zvládať stresové situácie bežného života

10. ako zvládať úzkosť a obavy

11. poradenstvo v oblasti zdravia a životného štýlu


Po ukončení liečby a rekonvalescencii, psychológ pomáha vyliečeným pacientom adaptovať sa do pracovného života, v rodinnom prostredí si nájsť svoje miesto a zorientovať sa v hodnotovom rebríčku. Pomôže pacientovi znovu sa vrátiť do pracovného života a naučiť ho zvládať stresové situácie.

Predmetom opory – okrem tej najbežnejšej emocionálnej a inštrumentálnej - môže byť aj poskytnutie vhodných informácií a podpora presvedčenia o vlastnej účinnosti a sebadôvere. Súvisí to s priaznivým pôsobením pocitu kontroly nad zdravotným stavom.

V každom Centre pomoci je Vám k dispozícii psychológ. Nebojte sa, využite jeho pomocnú ruku.

Bratislava – PhDr. Andrea Križanová, Mgr. Lucia Alakšová

Martin – Mgr. Zuzana Tomášková

Košice - PhDr. Šefčíková Ingrid

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára