pondelok 16. júla 2012

MARTINČANIA SPOZNÁVAJÚ PAMIATKY UNESCA

16. júla to budú dva roky, čo Centrum pomoci v Martine slúži pacientom, ich blízkym i verejnosti. Za dva roky si našlo 166 priaznivcov, 58 z klubu Turčianske Venuše, 12 pacientov z ILCO klubu a 96 pacientov mimo týchto združení.

Pred časom sme Vám na našom blogu, ktorého cieľom je združovať pacientov navštevujúcich Centrá pomoci, predstavili pána Jozefa Franka, ktorý okrem toho, že je pacientom, vedie v Centre pomoci LPR v Martine aj hodiny zdravého varenia.

Teraz by sme Vám radi očami pána Milana Tomku predstavili Martinčanov a ich výlety.


Po vlaňajšku, kedy navštívili martinskí onkologickí pacienti Banskú Štiavnicu, Antol a Španiu dolinu sa rozhodli spoznávať kultúrne pamiatky UNESCA aj v zahraničí. Koncom júna im preto Centrum pomoci Ligy proti rakovine pripravilo výlet do historického Krakowa.Naša prvá cesta viedla na kráľovský hrad WAWEL, ktorý bol až do roku 1 600 korunovačným mestom v Poľsku. Najviac nás zaujala svetoznáma katedrála, kde sú umiestnené sarkofágy najvýznamnejších poľských kráľov, prekrásny oltár a svetoznáme gobelíny. Navštívili sme hrobku, kde sa nachádzajú telesné pozostatky poľských spisovateľov Mickiewicza a Slowackého. Vzdali sme úctu manželom Kacsinským, ktorí zahynuli pri leteckej katastrofe pri Smolensku. Pokochali sme sa prekrásnym výhľadom na rieku Wislu a štvrť Kazimierz. Naša cesta z Wawelu viedla po kráľovskej ceste aj na Rynek Glowny, pričom cestou sme si prezreli Ondrejský kostol, kostol svätého Petra a Pavla a Dominikánsky kostol.


Vrcholným zážitkom bola prehliadka Mariánskej baziliky. Príjemná bola aj prechádzka Floriánskou cestou ku mestským hradbám a k opevneniu BARBAKAN. Prehliadkou RADNICE exkurzia síce a skončila, ale cestou späť sme sa ešte zastavili pri soche Mikuláša Kopernika pred Jagelonskou univerzitou.

Mgr. Milan TOMKA, návštevník Centra pomoci LPR (sprievodca po Krakowe)

1 komentár: