štvrtok 14. februára 2013

Novinka na blogu -Finančné poradenstvo!


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Finančné poradenstvo. Ďakujeme za spoluprácu  Investujeme.sk.

1) Ako mám postupovať, keď nebudem schopný/á splácať úver?

Určite je lepšie osloviť banku ešte pred tým, než naozaj dôjde k výpadku splátky, aby vznikol dostatočný čas na hľadanie riešenia a to buď na dočasnom obmedzení splácania (z dôvodu dočasnej PN, alebo čakania na poistné plnenie v prípade vzniku kritickej choroby), alebo na trvalom riešení (napríklad predaj nehnuteľnosti, či výmena väčšej nehnuteľnosti za menšiu a následné vyplatenie úveru). Aj v krajnom prípade je určite lepšie, keď si založenú nehnuteľnosť predá sám dlžník, ako keby mal nehnuteľnosť v dražbe predať exekútor.

Existuje viacero možností ako riešiť problém s neschopnosťou splácať a je dôležité postup konzultovať práve s bankou, ktorá má skúsenosti z minulosti a vie pracovať aj s kritickými scenármi. Ak sa klient ocitne vo veľmi zložitej situácii, banka je ochotná počúvať, aj keď na druhej strane treba povedať, že miera empatie je iná u každého bankového zamestnanca. Netreba zabúdať, že ústna dohoda nestačí a je dôležité, aby nová dohoda s bankou mala písomnú podobu. Určite je pritom lepšie mať určitú predstavu, teda vedieť, že mi síce vypadol príjem, ale do 2 mesiacov mi poisťovňa vyplatí plnenie alebo, že súčasný väčší byt chcem predať a presťahovať sa do menšieho.

Z pohľadu riešenia neschopnosti splácať je dôležité, aby klienti oslovil banku ešte skôr, než naozaj vypadne príjem, pretože ak banka vníma klienta ako neplatiča, má takýto klient horšiu vyjednávaciu pozíciu.

2) Mám povedať banke o chorobe?

Určite je lepšie, keď klient hrá s otvorenými kartami a je pred bankou úprimný. Pokiaľ klient nie je spokojní s riešením zo strany konkrétneho bankového pracovníka môže sa sťažovať a to buď priamo v banke, alebo u bankového ombudsmana.

3) Ako funguje poistenie úveru pre prípad invalidity a práceneschopnosti?

Určite by som rozlíšil poistenie schopnosti splácať úver a potom životné poistenie s rôznorodým krytím.

Poistenie úveru: Je spravidla nastavené na mieru samotnému úveru, ale má užšie krytie (smrť, smrť úrazom, neschopnosť splácať úver, ale chýba napríklad diagnostikovanie kritických chorôb)

Životné poistenie rizikové: Na rozdiel od poistenia k úveru býva samostatne dojednané. Ide o variabilnejšie poistenie, chýba mu sporivá zložka, to znamená, že celé poistné sa spotrebováva na poistnú ochranu. U nás sa menej predáva, pretože provízie z neho nie sú pre sprostredkovateľov dostatočne lukratívne.

Životné poistenie rezorvotvorné. Takisto sa dojednáva samostatne, ale časť poistného smeruje na sporenie a po uplynutí dohodnutej sumy (prípadne pri predčasnom ukončení) sa klientovi vráti. Rozlišujeme kapitálové, keď má klient garantovanú mieru zhodnotenia sporivej zložky a investičné ŽP, keď klient profituje alebo stráca na vývoji na kapitálových trhoch. Pri tomto type sporenie si klient môže vybrať rôznu poistnú ochranu.

Najčastejšie pripoistenia: pre prípad smrti, pre prípad smrti úrazom, úrazové poistenie, diagnostikovanie kritickej choroby.

Poistné plnenie v prípade nepríjemnej udalosti sa môže líšiť od konkrétnej situácie a konkrétnej poisťovne. Pri kritickej chorobe spravidla poisťovňa poskytuje plnenie už pri diagnostikovaní, aby klient vedel použiť prostriedky na liečbu.

Pri poistení pre prípad invalidity sa spravidla bazíruje na každom slove z poistnej zmluvy. Spravidla poskytuje poisťovňa plnenie až, keď Sociálna poisťovňa prizná invaliditu a to môže byť v prípade niektorých diagnóz trvať až niekoľko mesiacov, či dokonca rok a viac. O požadovaných dokladoch informuje klienta príslušný likvidátor. V niektorých prípadoch sa môže stať, že komerčná poistovňa sa nestotožní s rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Aj preto je dôležité vyberať si komerčnú poisťovňu veľmi dôsledne.

V prípade práceneschopnosti sa spravidla vypláca poistenie už po niekoľkých dňoch, v niektorých prípadoch spätne už od prvého dňa. Aj tu sa môže stať, že poisťovňa nevyplatí plnenie za všetky dni PN, ale len za takzvaný nevyhnutný čas liečenia podľa vlastných tabuliek. Bráni sa tak proti situácii, keď lekár umelo predlžuje PN. V prípade požiadavky na poistné plnenie je potrebné obrátiť sa na poisťovňu, ktorá informuje o požadovaných dokladoch.

4) Kedy sa oplatí také poistenie mať?

Poistenie je určite dôležité. Ľudia často nesprávne hľadia na to, že ak sa im nič nestane, za svoje peniaze nedostanú nič. Treba si uvedomiť, že poistné je cena za pocit istoty. Je to ako s dverami, ak ma nevykradnú, neznamená to, že mám dvere s bezpečnostným zámkom zbytočne...

Rozhodne však nestačí vyberať si poisťovňu podľa ceny, pretože nie každá poisťovňa je rovnako seriózna pri plnení.

Pri poistení netreba zabúdať na čakacie doby, ide o čas (3 až 6 mesiacov), keď poisťovňa nevyplatí plnenie v prípade vzniku kritickej choroby - chráni sa tak pred prípadom, že by sa klient poistil až po diagnostikovaní choroby.

Takisto si treba uvedomiť, že ak poisťovňa nežiada pri uzatvorení zmluvy zdravotnú prehliadku, neznamená to, že si chorobopis klienta nevyžiada dodatočne a môže ho sankcionovať za uvedenie nepravdivých údajov v dotazníku. Napríklad zatajenie choroby.

Spravidla platí, že čím kratší čas od podpisu poistnej zmluvy dôjde k poistnej udalosti, tým je poisťovňa ostražitejšia pri vyšetrovaní.

Jednotlivé typy rizikového a životného poistenia sa od seba líšia a je dôležité uvedomiť si, aké pripoistenia má klient dohodnuté.

1 komentár:

  1. dnes som super nadšený. Videl som komentáre od ľudí, ktorí už dostali pôžičku od LAPO M-F, takže som sa rozhodol požiadať na základe populárnych odporúčaní a len pred pár hodinami som na svojom účte potvrdil celkovú sumu 28 500 eur. Toto je naozaj skvelá správa a odporúčam každému, kto potrebuje skutočnú pôžičku, aby požiadal o svoju e-mailovú adresu: lapofunding960@gmail.com
    Whatsapp +447883183014

    OdpovedaťOdstrániť