utorok 5. februára 2013

Novinka na blogu -Zdravotné poradenstvo!


Predstavujeme vám poradňu blogu centier pomoci  ako stalu rubriku v menu na l'avej strane. Dnes Zdravotné poradenstvo

Podľa jednotlivých druhov zdravotnej starostlivosti poisťovne hradia najmä:

• Plnú úhradu ústavnej zdravotnej starostlivosti, vrátane podaných liekov, špeciálnych zdravotníckych materiálov a transfúznych liekov;
• Plnú úhradu ambulantnej zdravotnej starostlivosti, vrátane ambulantne podanej indikovanej liečby;
• Plnú úhradu indikovaných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrovacích metód;
• Plnú úhradu indikovanej dopravy sanitným vozidlom;
• Úhradu sprievodcu pacienta do 18 rokov veku prijatého do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu;
• Úhradu liekov predpisovaných na lekársky predpis podľa platnej kategorizácie (plná, resp. čiastočná úhrada);
• Úhradu kúpeľnej liečby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známok recidívy  v dĺžke 21 dní, s úhradou A, t. j. zdravotná starostlivosť je plne hradená a služby sú čiastočne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia;


Medzi zdravotnícke pomôcky, predpisované na poukaz na zdravotnícku pomôcku, sa zaraďujú najmä:

• Čiastočná úhrada parochne podľa platného zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru – v súčasnosti 28,91 € raz za rok;
• Čiastočná úhrada príčesku podľa platného zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru – v súčasnosti 14,46 € raz za rok;
• Príspevok na podprsenku po amputácii prsníka podľa platného zoznamu zdravotníckych pomôcok na mieru – v súčasnosti 8,68 € raz za rok;
• Plná, resp. čiastočná úhrada sériovo vyrábaných prsných epitéz podľa platného zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok – v súčasnosti pooperačné epitézy raz v rámci jednej operácie, silikónové epitézy dva razy za dva roky;
• Plná, resp. čiastočná úhrada zdravotníckych pomôcok pre stomikov v množstve a za podmienok uvedených v platnom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok;

Kam sa obrátiť:

• Zoznamy kategorizovaných liekov, kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych pomôcok na mieru a pod., platné v jednotlivých časových obdobiach, sú dostupné tu. Prípadné podnety pacientskych organizácií na úpravu platných legislatívnych ustanovení v predmetnej oblasti je možné adresovať priamo na MZ SR, kde zasadajú príslušné kategorizačné komisie;

• Návrhy na kúpeľnú liečbu posudzujú príslušné pobočky poisťovne podľa miesta trvalého bydliska poistenca; Viac info:

VšZP

Dôvera

Union


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára